Trustly avskedar 120 personer

Den digitala betalningsplattformen Trustly kommer att säga upp ”ungefär 120” anställda som en del av en omstruktureringsstrategi, men avslöjade inte hur många av uppsägningarna som kommer att påverka dess speldivision.

De flesta av de berörda anställda är baserade på Trustlys huvudkontor i Stockholm.

En talesperson berättade för iGB att uppsägningarna kommer att göra det möjligt för Trustly att fokusera om sina geografiska och produktfokus, som man vill förenkla genom att ”minska strukturell komplexitet”. De sa dock att antalet anställda som berörs i varje division av verksamheten inte kunde avslöjas av integritetsskäl och eftersom diskussioner fortfarande pågår för att slutföra planen.

En talesman för Trustly sade till iGB att igaming kommer att fortsätta att vara ”en viktig vertikal sektor” för företaget.

Detta, sade Trustly, kommer att göra det möjligt för företaget att fokusera på sina A2A-produkttjänster (account-to-account) och tillväxtmöjligheter med målet att bli marknadsledande i Europa i slutet av 2024.

”Efter inrättandet av en ny organisation där koncernfunktionerna ersätts med regionala, mer agila och kundcentrerade ledningsgrupper, och ett omorienterat europeiskt produktutbud, kommer det att ske uppsägningar i Europa, främst i Stockholm”, heter det i ett uttalande från företaget.

Trustly har i sin tur utsett en ledningsgrupp för sin europeiska expansion. De nya utnämningarna kommer att träda i kraft den 1 mars.

Johan Tjärnberg har utsetts till VD, koncernchef och koncernchef, vilket tidigare meddelades i december. Oscar Berglund, som avgick som Trustlys vd förra året, blir chef för affärsutveckling. Rollen som produktchef har utsetts till Sagar Achanta.

Det nuvarande nordamerikanska teamet förblir oförändrat.

”Tillsammans med min ledningsgrupp har jag satt upp en ny treårig tillväxtplan för företaget”, säger Tjärnberg. ”Planen vilar på det faktum att digitala A2A-transaktioner fortsätter att vinna mark gentemot andra betalningsmetoder och Trustly har en unik position för att fortsätta vara en global ledare på denna marknad.”

”Vi har en tydlig plan för hur vi ska fortsätta att vinna på båda sidor av Atlanten och ännu effektivare betjäna våra handlare.”