Malta Gaming Authority

Malta Gaming Authority

Spelmyndigheten är ett enda tillsynsorgan som ansvarar för styrningen av all spelverksamhet på Malta, inklusive spelautomater, spel för sändningsmedier, kasinon, kommersiella bingohallar, kommersiella kommunikationsspel, det nationella lotteriet, icke-vinstdrivande spel och spel på distans.

Sedan lagen om lotterier och andra spel antogs 2001 har MGA fastställt följande uppdragsbeskrivning:

”Att på ett kompetent sätt reglera de olika sektorer inom lotterier och spelindustrin som omfattas av myndigheten genom att se till att spelandet är rättvist och öppet för spelarna, förebygga brottslighet, korruption och penningtvätt och genom att skydda minderåriga och utsatta spelare.”

Syftet med antagandet av lagen om lotterier och andra spel (Lotteries and Other Games Act, 2001) var att samla all spelverksamhet, med undantag för landbaserade kasinon, under ett enda omfattande lagstiftningsinstrument. Lagen gav MGA ett stort antal befogenheter och tillhandahöll därmed de nödvändiga verktygen för att genomföra en effektiv reglering.

MGA:s mål:

Skydda minderåriga och utsatta personer;
Skydda spelarnas rättigheter;
Främja ansvarsfullt spelande i en säker miljö;
Säkerställa spelens och spelanordningarnas integritet;
Att hålla spel fritt från brottslig verksamhet.

MGA:s mål:

Konsolidera alla tillsynsfunktioner som rör spelverksamhet;
Att driva en framgångsrik och fullt integrerad myndighet;
Stödja branschen och teknisk innovation;
Tillhandahålla auktoritativ och tillgänglig information;
Tillhandahålla en enda kontaktpunkt för licensiering.

MGA:s verksamhet:

Forskning om olika aspekter av spel;
Bevilja licenser för spel och lotterier;
Övervakning av licensierade spel;
Uppbörd av spelskatter för regeringens räkning;
Stöd till goda ändamål;
Se till att sektorn bidrar till landets utveckling.

Mer information finns på MGA:s webbplats http://www.mga.org.mt/.