Svenska Spel rapporterar minskad nettoomsättning i ett svajigt Q1

Svenska Spel har rapporterat nettospelintäkter på 1,93 miljarder kronor (156,6 miljoner pund/ 185,5 miljoner euro) för det första kvartalet 2022, då endast ett av de viktigaste affärssegmenten uppvisade en intäktsökning.

Det var en minskning med 3,2 % jämfört med året innan, vilket Svenska Spel delvis tillskrev inställda sportspel och begränsade öppettider för kasinon i början av 2022 på grund av Covid-19-pandemin.

När det gäller affärsområden redovisade Svenska Spels Tur-erbjudande – lotteriverksamheten – en omsättning på 1,13 miljarder kronor för det första kvartalet. Detta var en minskning med 6,3 % jämfört med första kvartalet 2021.

Sport och kasino online stod för 556 Mkr av de totala nettointäkterna, en minskning med 14,1 %. Patrick Hofbauer, vd och koncernchef för Svenska Spel, förklarade att denna förlust berodde på en kombination av Covid-19-pandemin och åtgärder för spelansvar.
”Detta beror främst på pandemins stora inverkan på grund av inställda sportevenemang i början av året, men också på våra förstärkta åtgärder för spelansvar som har införts så att kunderna inte spelar för mer än de har råd med och med särskild omsorg om våra unga kunder”, förklarade han.

Intäkterna för den landbaserade verksamheten Casino Cosmopol, plus dess Vegas-märke av spelautomater och dess kedja av restaurangkasinon ökade med 81,6 % till 240 MSEK.

”Början av året var fortfarande utmanande för både våra landbaserade kasinon och Vegas-automaterna på grund av pandemirestriktionerna”, fortsatte Hofbauer. ”Efter att restriktionerna var
upphävdes den 9 februari har vårt Casino Cosmopol utökat sina öppettider och gradvis återgått till ett större spelutbud.”

Om man istället bryter ner dessa nettospelintäkter per försäljningskanal stod online för nästan hälften av totalen på 962 MSEK, vilket minskade med 5,3 % på årsbasis.
Försäljning av detaljhandelslotteriautomater inbringade 732 Mkr av de totala nettointäkterna, en minskning med 11,5 %. Restaurangkasinon och spelautomater inbringade nettoomsättning på 138 Mkr, medan kasino och landbaserade uppgick till 102 Mkr.

Netto övriga intäkter uppgick till 77 Mkr, jämfört med 38 Mkr i netto övriga kostnader 2021. Efter spelskatter på 355 Mkr och direkta kostnader för spelverksamheten på 248 Mkr uppgick den totala nettoomsättningen från spel till 1,40 miljarder kronor- en ökning med 6,6 %.

Rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 818 Mkr, en ökning med 12,5 %. Svenska Spel hänförde ökningen till sponsring, IT-investeringar och ökningen av kasinoverksamheten.

Om man bryter ner detta så uppgick personalkostnaderna till 279 Mkr, 18 Mkr mer än under Q1 2021. Övriga externa kostnader ökade från 374 Mkr till 452 Mkr.
Efter avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar på 87 Mkr uppgick det totala rörelseresultatet till 595 Mkr, en minskning med endast 3 Mkr jämfört med Q1 2021.

”Trots utmaningar under det första kvartalet ser jag med tillförsikt fram emot resten av 2022”, säger Hofbauer. ”Vi fortsätter att erbjuda våra kunder underhållande spelupplevelser på ett ansvarsfullt sätt, eftersom vi vill att spel ska vara en glädje för alla.”
*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***